#
arhiva

Archive for

Intevju sa Srđanom Jovanovićem Weissom – Marcus Miessen

Srđan Jovanović Weiss raspravlja sa Marcusom Miessenom o diskursu balkana, balkanizacije te odnosa Balkanskih zemalja prema EU. Predložila Marta Kiš

Publicness and Recognizability – Camiel van Winkel

Camiel van Winkel u svom tekstu objaveljnom u kontekstu foruma priređenom u centru Witte de With u Rotterdamu, se bavi umjetnosti u javnom prostoru u Nizozemskom kontekstu. Njegova pozicija prema takvim praksama je kritička, a njegova tvrdnja da unatoč uviježenim interoretacijama umjetnost koja se ne radi za prostor galerije nije time promjenila kontekst niti publiku. … Nastavi čitati

Gdje i šta je Zapad – Stewart Hall

Stewrt Hall u svom tekstu Gdje i što je Zapad, dekodira diskurs koji radi distinkcije istoka i zapada, te promjenu značenja tih pojmova kroz povijest. Tekst je predložila Karla Pudar.

Povratak iz budućnosti – Boris Groys

U eseju Povratak iz budućnosti, autor Boris Groys bavi se specifičnošću istočno europskog političkog ali kulturno umjetničkog konteksta u odnosu na ostatak svijeta. Text je predložio Elvis Krstulović

To Be Read (Once Every Two Years) Robert Nickas

Tekst To Be Read je pisan u formi intervjua a autor se kritički osvrće na poplavu bijenala koje razumije kao anakronizam iz perspektive suvremene umjetnosti a visoko profitabilnu praksu iz perspektive, turizma gradskih lasti itd. Text je predložila Marta Kiš.

Admin