#
arhiva

Archive for

Multiculturaism, or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism – Slavoj Žižek

U sklopu Velesajma Kulture, koji je 2008 imao za temu ulazak Hrvatske u EU, čitao se tekst Slavoja Žižeka. Tekst Predložila Marta Kiš

Globalization of the Indian Elite, Marginalization of the Rest – Arun Kumar

Arun Kumar, ekonomist sa Nehru Sveučilišta, razgovara o utjecaju globalizacije i slobodnog tržišta na razvoj Indijskog društva. Govori o jazu između (globalizacijske) indijske elite i ostatka Indijskog stanovništva. Tekst je predložila Iva Kovač

Admin