#
arhiva

Archive for

Susan Sonntag: Fascinanting Fascism

U nedjelju 16. rujna 2012. u 19:00 sati, u Bijeničkoj 6, Iva Kovač predstavlja tekst Susan Sonntag – Fascinanting Fascism. Susan Sonntag u tekstu “Fascinating Fascism” tematizira obnovljen interes za rad Leni Riefenstahl vezan uz seriju fotografija plemena Nuba, koji analizira kao vizualni jezik fašizma.

Admin